Eşcinsellik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, S., Doğan, M., Baştepe, E. ve Eker,E. (2008). Eşcinsselik Tutum Ölçeği geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlik çalışması: Bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, 84-90.

Sorumlu Yazar: 
Sultan Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: