Eş Zamanlı Görevlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avcı, M. (2010). Rehber öğretmenlerin eş zamanlı görevlendirme uygulamasına ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: