Eş Seçme Stratejileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altuntaş,S., Atli, A. ( 2015). Eş Seçme Stratejileri Envanteri geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 123-135.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Atli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: