Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş. ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268.

Sorumlu Yazar: 
Tevhide Kargın
Geçerlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi(AFA), doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt geçerliği ve yordama geçerliği testleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

EROT alt testlerinin güvenirliği için iç tutarlılık (KR-20) ve iki yarı test güvenirliği (Spearman Brown) hesaplanmıştır.

İletişim: