Erken Matematik Testi (EMAT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydoğan, Y., Akkaya, R., ve Özyürek, A. (2020). Erken Matematik Testi (EMAT) geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 326-350. https://doi.org/10.37217/tebd.706828

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Aydoğan
Geçerlik: 

Testin geçerlik çalışmaları çerçevesinde kapsam geçerliği, yaşa göre karşılaştırma ve ölçüte dayalı geçerlikten yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Test puanlarının güvenirliği, tek uygulamaya dayalı iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirliği yöntemleri ile incelenmiştir.

İletişim: