Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Sorumlu Yazar: 
Taşkın Taştepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: