Ergenlerde Öfke Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevinçler-Togan, S. (2005). Ergenlerde öfke değerlendirme ölçeği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Testin geçerliği kapsamında zaman darlığı nedeniyle yapı geçerliği analizleri yapılmıştır.AARS Türkçe Formu tüm maddeleri,alt testleri ve toplam test puanları için madde dahil ,madde hariç ve madde ayırtedicilik analizleri gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Testin güvenilirlik çalışmaları kapsamında test-tekrar test uygulaması yapılmış, analizleri verilmiş ve açıklamaları tezde yapılmıştır.