Ergen Prososyallik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ata, S., & Artan, İ. Z. (2021). Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(1), 38-44. https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2020.14632

Sorumlu Yazar: 
Samet Ata
Geçerlik: 

Ölçeğin AFA ve DFA’sı yapılmış ve geçerli olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

İçsel Prososyal alt boyutu için 0,859; Dışsal Prososyal alt boyutu için 0,882 ve toplam ölçek için 0,795 olarak Cronbach Alpha Katsayıları bulgulanmıştır.

İletişim: