Ergen Pediatrik Ağrı Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gerçeker, G. Ö., Bilsin, E., Binay, Ş., Yılmaz, H. B., & Jacob, E. (2018). Cultural adaptation of the Adolescent Pediatric Pain Tool in Turkish children with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 34, 28-34. doi: 10.1016/j.ejon.2018.02.008

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Özalp Gerçeker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: