Ergen Hızlı Depresif Belirti Envanteri (HDBE-17-ÖF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bernstein, I. H., Rush, A.J., Trivedi, M.H., Hughes, C.W., Macleod, L., Witte, B. P., Jain, S., et al. (2010). Psychometric Properties of the Quick Inventory of Depressive Symptomatology in adolescents. Int J Methods Psychiatr Res,19(4),185–94. https://doi.org/10.5455/bcp.20151221100426

Sorumlu Yazar: 
HALUK MERGEN
Geçerlik: 

The scale mean (standard error) was 1.73 (.44),
and the internal consistency coefficient α was 0.81.
Item means ranged from 0.65 for domain 6
(thoughts of death or suicide) to 2.26 for domain 1
(sleep). Domain 8 (energy level) had the highest
item-total correlation (rit) at 0.58, followed closely
by domains 5 (self-view), 7 (general interest), and 2
(sad mood) at 0.58, 0.57, and 0.55, respectively.
Domain 3 had the lowest rit at 0.33.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık alfa kat sayısı= 0,81
Doğrulayıcı faktör analizinde tek faktör
model uygun bulundu: model 1 parametresi
χ 2 (27) = 32.45, χ 2 / df (ki-kare / derece
özgürlük) = 1.21, GFI (Uyum iyiliği indeksi) = 0.97,
NFI (Normlu uyum indeksi) = 0,93, RMSEA (Kök Ortalama
Yaklaşık Kare Hatası) = 0.024. Bunlar
sonuçlar, ölçeğin kabul edilebilir uygunluğunu yansıtır.
İkinci model (Model2) kullanıldı ve bu bize daha iyi bir uyum sağladı.
ölçek: χ2 (24) = 15.7, χ2 / df = 0.66, GFI = 0.99, NFI = 0.97,
RMSEA = 0.000

İletişim: