Enerji Ünitesi Kavramsal Basarı Testi (ENBAT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon.

Geçerlik: 
Güvenirlik: