Enerji Tasarrufu Ölçeği (ETÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yüzüak, A. V. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sürdürülebilir davranışlarının planlanmış davranış teorisi temelinde değerlendirilmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Volkan Yüzüak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

ETÖ’nün bütününe ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .944’tür. TTAKÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .950’dir.

İletişim: