Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan- Özkan, H. (2015). Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 53-58.

Sorumlu Yazar: 
Hediye Arslan Özkan
Geçerlik: 

Soyut kavramlara yönelik ölçümlerde yapı geçerliliği kuramlara dayanılarak faktör analizi ile yapılmıştır. Faktör analizi sonucu 46 maddelik ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Geliştirilen Emzirme Tutum Ölçeği (ETÖ) ‘nin iç tutarlılığının sınanmasında Coverian ve korelasyon matriksleri kullanılmıştır.

İletişim: