Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çağlar, E., Aşçı, H.,& Kelecek, S. (2017). Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 15 (4), 165-172.

Sorumlu Yazar: 
Emine Çağlar
Geçerlik: 

Gözlenen değişkenlerin gizil değişkenleri oluşturup oluşturmadığı DFA yoluyla incelendi.Bir başka deyişle ESBAE-Türkçe formunun, 29 madde ve 6 alt boyuttan oluşan orjinal envanterin faktör yapısı ile benzer yapılara sahip olup olmadığı DFA ile sınandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplandı.Elde edilen iç tutarlık katsayıları 0.85 (Algılanan Aerobik, Anaerobik Uygunluk ve Zihinsel Beceriler) ile 0.89 (Algılanan Beceri) arasında.

İletişim: