Ekoloji Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, G. (2004). Besin zinciri ve besin ağı kavramlarının anlaşılması üzerine kültürler arası bir çalışma: İngiltere ve Türkiye örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 69-79.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan Çetin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: