Eğitsel Oyun Oynatma Beceri Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akçınar, S. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma becerilerinin incelenmesi (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Akçınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: