Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlü yapının Türk kültüründe doğrulandığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayıları; testin güvenli uygulanması boyutu için .61, gizlilik boyutu için .67, saydamlık boyutu için .75 ve ölçeğin geneli için .72 olarak bulunmuştur.

İletişim: