Eğitim ve Öğrenme Sermayeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Leana-Taşcilar, M. Z. (2015). Questionnaire of Educational and Learning Capital (QELC): Turkish language validity and factor structure. College Student Journal, 49(4), 531-541.

Sorumlu Yazar: 
Marilena Z. Leana-Taşcılar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: