Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Simsek, O., & Yazar, T. (2016). Education technology standards self-efficacy (ETSSE) scale: A validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 311-334, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.18

Sorumlu Yazar: 
Ömer Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: