Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslanargun, E., Kılıç, A. ve Eriş, M. (2013). Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1419-1430.

Sorumlu Yazar: 
Engin Aslanargun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: