Ebeveynleşme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Közden, D. (2015). Ebeveynleşme olgusunun depresyon, kaygı, öfke ve obsesif inanış biçimleriyle ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: