Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği (EYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sayılır, A. ve Kaya, A. (2015). Yedi-onbir yaş aile eğitim programının annelerin genel ebeveynlik yetkinlik düzeylerine etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 4(1), 64-81.

Sorumlu Yazar: 
Anıl Sayılır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: