Ebeveyn Özerklik Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gözükara, İ.Ö. (2019). Ebeveyn Özerklik Desteği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İpek Öykü Gözükara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: