Ebeveyn Davranış Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurtulmuş, Z. (2010). Bilim ve sanat merkezine devam eden üstün yetenekli çocukların ailelerine verilen bilgisayar temelli eğitimin aile bireylerinin aile ilişkilerini algılamalarına ve çocukların mükemmeliyetçilik düzeylerine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep KURTULMUŞ
Geçerlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı=0,952 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 
İletişim: