Duyusal Duyarlılık Ölçeklerinin (SeSS)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aykan, S., Vatansever, G., Doğanay-Erdoğan, B., & Kalaycıoğlu, C. (2020). Development of sensory sensitivity scales (SeSS): reliability and validity analyses. Research in developmental disabilities, 100,103612. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103612

Sorumlu Yazar: 
Simge Aykan
Geçerlik: 

Uyum geçerliği
Görsel= rs = 0.17, p = 0.006
İşitsel = rs = 0.25, p < 0.001
Somatik Duyu= rs = 0.14, p < 0.001

Güvenirlik: 

Cronbach’s alpha
Görsel = 0.86 (95 % CI: 0.84-0.88)
İşitsel = 0.79 (95 % CI: 0.76-0.82)
Somatik Duyu = 0.78 (95 % CI: 0.75-0.80)
Somatik Duyu / Dokunma = 0.69 (95 % CI: 0.65-0.73),
Somatik Duyu / Ağrı = 0.65 (95 % CI: 0.61-0.70)
Somatik Duyu / Kaşınma = 0.67 (95 % CI: 0.62-0.72)

İletişim: