Duygusal Yeme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgen, S. Ş. (2018). Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği geliştirilmesi geçerlilik ve güvenirliği çalışması (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ş. Sinem Bilgen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: