Duygu Ayarlama Ölçeği (DAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapçı, E.G., Uslu, R. İ., Akgün, E. ve Acer, D. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlamayla ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(1), 13-20.

Sorumlu Yazar: 
Emine Gül Kapçı
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi iki faktörlü bir yapıya işaret etmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi önerilen iki faktörlü yapının Türk çocuklarına uygunluğunu desteklemektedir. Gerçekleştirilen analizler ölçeğin ölçüt ve ayırt edici geçerliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Anne ve baba değerlendirmeleri arasındaki korelasyon (r=.81), test-tekrar test kararlılığı (r=.90) ve iç tutarlık (α= .84) analizleri ölçeğin genel olarak yüksek bir güvenirlikle değerlendirme yaptığını göstermiştir.

İletişim: