Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yorulmaz, O., Yılmaz, E. A., & Gençöz, T. (2004). Psychometric properties of the Thought–Action Fusion Scale in a Turkish sample. Behaviour Research and Therapy, 42, 1203-1214. doi: 10.1016/j.brat.2003.08.005

Sorumlu Yazar: 
Tülin Gençöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: