Dönem İçİ Sürpriz Sınavlara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, B. (2006). Sık sık uygulanan sürpriz sınavların öğrenci başarısına etkileri(Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Berna Demirtaş
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek üzere verilerin faktör
analizine uygunluğu KMO değeri ile test edilmiştir. KMO değeri incelendiğinde
0.94’lük bu değerin “mükemmel” olduğu belirtilebilir.

Güvenirlik: 

Faktörlere ve tüm ölçeğe ilişkin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayıları
incelendiğinde, birinci faktör için α = 0.83, ikinci faktör için α = 0.82, üçüncü ve
dördüncü faktör için ise α = 0.76’dır. Tüm ölçeğe ilişkin Cronbach-Alpha ise α =
0.92’dir.