Doğurganlık Sorunu Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gün, S. (2017). Doğurganlık Sorunu Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Semra Gün
Geçerlik: 

Doğurganlık Sorunu Envanteri’nin Principal Component faktör çıkarma ve Promax faktör döndürme yöntemleri kullanılarak faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Envanter genelinin Cronbach alpha değeri 0.926 hesaplanmıştır. Cinsel Kaygı 0.813 ile çok yüksek, Sosyal Kaygı 0.797 ile yüksek, Çocuksuz Yaşamın Reddi 0.693, Ebeveyn Olma İhtiyacı 0.655 ve İlişkiler Kaygısı 0.645 orta düzey güvenirlik göstermektedir.