Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkut, Y. (2007). Ferrans ve Powers’ ın Diyaliz Hastaları için Yaşam Kalitesi Endeksinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 44(1), 14-18.

Sorumlu Yazar: 
Yeşim Korkut
Geçerlik: 
Güvenirlik: