Diyabet Öz Yönetim Algı Skalası (DÖYAS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayındır Çevik, A. (2010). Tip 2 diyabetlilerde kardiyovasküler risk faktörleri ile sağlık inancı ve öz-etkililik arasındaki ilişki.(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Bayındır Çevik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: