Dindarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, G., Özbek, V., Elçi, M., & Aydın, K. (2015). Concurrent validity of different religiosity scales used in researches of marketing ethics and a proposal for a new religiosity scale, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 15-28.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Özer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: