Delaware Okul İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durnalı, M. ve Filiz, B. (2019). Delaware Okul İklimi Ölçeği öğrenci versiyonunun Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2651-2661. doi:10.24106/kefdergi.3513

Sorumlu Yazar: 
Mehmet DURNALI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: