Değişime Hazır Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kondakçı, Y., Zayim, M. ve Çalışkan, Ö. (2013). Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.İlköğretim Online, 12(1), 23‐35.

Sorumlu Yazar: 
Yaşar Kondakçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Geliştirilen anketin ilk halinde toplam 18 madde yer almıştır. Bu ölçeğe yönelik olarak ilk veri seti kullanılarak yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları toplam 12 maddelik 3 faktörlü bir yapıyı göstermiştir. Bu faktörler kararlılık (5 madde), duygusal (3 madde) ve bilişsel (4 madde) hazır olma olarak adlandırılmış ve bu boyutlara yönelik sırasıyla .87, .67 ve .87 güvenirlik değerleri elde edilmiştir. İkinci örneklemden toplanan veri seti ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi, açıklayıcı faktör analizinin önerdiği modeli doğrulamıştır. İkinci veri seti kullanılarak ölçeğin kararlılık, duygusal ve bilişsel boyutlarına yönelik güvenirlik hesaplamaları sırasıyla .90, .75 ve . 87 değerlerini vermiştir.