COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ay, T., Oruç, D., & Özdoğru, A. A. (2021). Adaptation and evaluation of COVID-19 related Psychological Distress Scale Turkish form. Death Studies. https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1873459

Sorumlu Yazar: 
Tuğba AY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’s α = 0.88

İletişim: