COVİD-19 HANEHALKI ÇEVRE ÖLÇEĞİ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D., & Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424

Sorumlu Yazar: 
M. Serhat Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: