Cinsel Tacizde Bulunmaya Yatkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çapan-Özeren, Ö. (2021). Cinsel Tacizde Bulunmaya Yatkınlık Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6(12), 93-113. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/65599/999767

Sorumlu Yazar: 
Özlem Çapan Özeren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: