Chorus Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ozgul, I. & Yigit, N. (2017). The development of Chorus Motivation Scale (CMS) for prospective music teacher. Journal of Education and Learning, 6(3), 323-339. doi:10.5539/jel.v6n3p323

Sorumlu Yazar: 
İlhan ÖZGÜL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: