Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Fırat, N., & Balcı Çelik, S. (2017). Cep telefonu bağımlılığı ölçeği (CBÖ)’nin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2875-2887.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Fırat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: