Bütün Öğrencilerin Öğretimine Yönelik Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, İ., Sarıçam, H., & Fazlıoğlu, Y. (2017, Mayıs). Tüm Öğrencilere Öğretime Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türk popülasyonunda adaptasyonu ve geçerliği. ASEAD I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017, Saraybosna, Bosna Hersek.

Sorumlu Yazar: 
Hakan SARIÇAM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: