Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşkun, F. (2020). Borderline kişilik özellikleri çocuk ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Tıpta uzmanlık tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Fatma COŞKUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: