Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G. ve Göksu, V. (2014). Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 425-435.

Sorumlu Yazar: 
Solmaz Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: