Biyoloji Dersi Motivasyon Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekici, G. (2009). Biyoloji Dersi Motivasyon Anketinin Türkçe’ye uyarlanması. Çağdaş Eğitim Dergisi,34, 6-15.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Ekici
Geçerlik: 

Biyoloji dersi motivasyon anketinin madde analiz çözümlemesi ve Varimax Faktör Analizi ile yapılan döndürme işlemi sonunda, ankette özdeğeri (eigenvalue) 1’den büyük altı faktör bulunmuştur. Bu durum biyoloji dersi motivasyon anketinin Türkçe formunun biyoloji dersi motivasyon anketinin orijinalinde olduğu gibi altı faktörden oluştuğunu göstermektedir

Güvenirlik: 

Faktörlerin Cronbach Alpha değerleri ölçeğin geneli için 0.87 olarak belirlenirken, birinci faktör için 0.85, ikinci faktör için 0.80, üçüncü faktör için 0.83, dördüncü faktör için 0.88, beşinci faktör için 0.86 ve altıncı faktör için 0.89 olarak belirlenmiştir

İletişim: