Birleştirilmiş Sınıf Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 386-397.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Sağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsaysı .93’tür.

İletişim: