Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Acaroglu, R., Suhonen, R., Sendir, M., & Kaya, H. (2011). Reliability and validity of Turkish version of the Individualised Care Scale. Journal of Clinical Nursing, 20(1‐2), 136-145.

Sorumlu Yazar: 
Riita Suhonen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’ın alfa katsayısı Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği-için ,92’dir.

İletişim: