Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yarar, B. (2010). Müzik öğretmenliği lisans programındaki “Bireysel Ses Eğitimi” Dersine Yönelik Performans Ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Betül Yarar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekle yapılan ön ve son uygulamalar arasındaki korelasyona bakıldığında, „ön uygulama-son uygulama‟ sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.(.899)

İletişim: