Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercih Nedenlerini Araştırma Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, F. (2008). Kredi kartları ve bireysel müşterilerin kredi kartı tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (Doktora tezi). Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ferudun KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik hesaplamada Cronbach alpha yöntemi kullanılmıştır.