Bireysel Değerler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). Bireysel Değerler Envanteri’ nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38.

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: