Bireycilik-Toplulukçuluk Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uysal, D. (2002). Çalışanların kişilerarası adil davranış algıları ile çatışma iletişim tarzları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: